Kompaniýanyň profilleri

Biz hakda

2012-nji ýylda döredilen “Şençzhenen Yourease Sport Equipment Co., Ltd”, teleskopik akartyjylary, Alýuminiý göçme akdyryjylary gözlemek, ösdürmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen;Matel gurluşy akartyjylar we stadiondaky oturgyçlar.Ulag amatly amatly Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde ýerleşýäris.Gaty hil gözegçiligine we oýlanyşykly müşderi hyzmatyna bagyşlanan tejribeli işgärlerimiz, talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin elmydama elýeterlidirler. Biziň kompaniýamyz CNC gyrkyjy maşyn, egirme maşyn, pyçak çyzgysy, CNC punch maşyn, tok örtügi we ş.m.Mundan başga-da, ISO9001 aldyk;ISO14001;OHSAS18001;CE;TUV;SGS;Hytaý sport synag şahadatnamalary.Hytaýyň töweregindäki ähli şäherlerde we welaýatlarda gowy satylýan önümlerimiz Günorta-Gündogar Aziýa, Europeewropa ýaly ýurtlarda we sebitlerde müşderilere eksport edilýär;Amerika;Afrika;we Okeaniýa.Özara peýdaly bolsa, iş ýörelgesine eýerip, ajaýyp hyzmatlarymyz, ýokary hilli önümlerimiz we bäsdeşlik bahasy sebäpli müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazandyk.Şeýle hem, OEM we ODM sargytlaryny goldaýarys.Katalogymyzdan häzirki önümi saýlamak ýa-da anketaňyz üçin in engineeringenerçilik kömegi gözlemek bilen, müşderi hyzmat merkezi bilen gözleg talaplaryňyz barada gürleşip bilersiňiz.

Gurnama toparymyz taslamanyň ýüzlerçe maşkyny başdan geçirdi we gurnamakda we sazlamakda baý tejribe toplady.Gurnama wagtynda, her kim hünärli berk tutum saklaýar, taslamanyň howpsuzlygyny, ygtybarlylygyny we ýokary hilini üpjün edýär.

Kärhananyň esasy wakalary

 • 2012-nji ýylda
  “Şençzhenen Yourease Sport Equipment Co., Ltd” zawodymyz döredildi we oňa eýeçilik etdi.
 • 2013-nji ýylda
  enjamlar ussahanasy bar;gyrkyjy maşyn; urýan maşyn; egiriji maşyn;
 • 2014-nji ýylda
  Stadionyň teleskopiki akartyjylary we stadiondaky oturgyçlary üçin taslama çözgütleri we üpjün ediji
 • 2015-2016-njy ýyllarda
  ISO 900; ISO14001; OHSAS18001; GSM; CE; SGS şahadatnamalaryny alýarys
 • 2017-nji ýylda
  Alibaba halkara wokzal platformasyna goşulyň, 6 sany satyjy bilen halkara söwda bölümimizi döretdi
 • 2018-nji ýylda
  Germaniýada Köln sergisine gatnaşdy
 • 2019-njy ýylda
  Tehnologiýada öňdebaryjy çözgüt we has giň mümkinçilikleri we has köp girdeji getirýär.
 • 2020-nji ýylda
  Her ýyl Hytaýyň halkara mebel ýarmarkasyna gatnaşyň we sergä gatnaşyjylaryň ykrar edilmegine eýe boluň
 • 2021-nji ýylda
  Dünýäde birnäçe uly taslamany tamamlady we müşderiniň tassyklamasynyň deňdeşi we hyzmatdaşlygy boldy
 • 2022-nji ýylda
  Biz elmydama ýolda, Geljekde öňe gidip, bilelikde döretmäge we paýlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Önümçilik güýji

Biz elmydama ýolda, Geljekde öňe gidip, bilelikde döretmäge we paýlaşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
 • Metal struktura akartyjylar (1)
  Metal struktura akartyjylar (1)
 • Ykdysady ýer görnüşi pnewmatik manipulýator
  Ykdysady ýer görnüşi pnewmatik manipulýator
 • 800 (2)
  800 (2)
 • 800 (6)
  800 (6)
 • 800 (7)
  800 (7)
 • Metal struktura akartyjylar (2)
  Metal struktura akartyjylar (2)

Hormat

 • index_cert_01
 • index_cert_01
 • index_cert_01
 • index_cert_01
 • index_cert_01