Metal gurluşy akartyjylar

 • Burç gurluşy

  Burç gurluşy

  Burç polatdan ýasalan akartyjylar, şeýle hem “L struktura akartyjylar” diýýäris, bu akartma ulgamy howpsuzlyk, aňsat ýygnamak we çydamlylyk üçin işlenip düzülendir.Gyzgyn galvanizli çarçuwa, anodlaşdyrylan alýumin oturgyç tagtalary we degirmen aýak tagtalary bilen birleşdirilýär.Içerde-de, daşarda-da gündelik ulanylyşyň berkligine ýakyn ýyllarda hiç hili tehniki hyzmat etmez.
  Orta we kiçi göwrümli gurluş akartyjylary orta mekdeplerde, uniwersitetlerde we beýleki hünär okuw jaýlarynda giňden ulanylýar.Qualityokary hilli ýeňil polat materialdan we innowasiýa dizaýnlaryndan peýdalanýarlar.Arassalaýjylarymyz hil we howpsuzlygy aňly eýeleriň gözleýän köp aýratynlyklaryny mysal getirýärler.

   

 • Gämi gurluşy

  Gämi gurluşy

  Skafing gurluşy akartyjylar, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak we gurnamak bilen kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen açyk polat gurluş akartyjydyr.
  .Bu esasan sport çäreleriniň tomaşaçy stendleri, sergi zallary, edebi çykyşlar we ş.m. hatarlaryň sany 12-den az we ýeriň tekizligi köp bolmadyk ýerlerde ulanylýar.

 • Beam metal gurluşy akartyjylar

  Beam metal gurluşy akartyjylar

  I-Beam metal gurluşy akartyjy uzak wagtlap ulanylýar, az hyzmat edýär we ajaýyp myhman tejribesi.Bu gurluşlar iň dizaýn çeýeligini hödürleýär.Dizaýn, ýer we ýer konfigurasiýalaryny ýerleşdirmek üçin uýgunlaşdyrylyp bilner.Sütünler, adatça, awtoulag duralgasyny, hajathana we gurluşyň aşagyndaky beýleki ammarlary ýerleşdirmek üçin aýratyn ýerleşdirilýär, I-Beam gurluşlary giň flanes polat şekillerinden ýasalýar, ýasalansoň galvanizli.Gämi gurluşy akartyjylar açyk ste ...