TASLAMA KESELI Paýlaşmak |Taýland halkara stadiony

 

Bu 60000 adamlyk “Taýland” halkara stadiony

Taýlandyň paýtagty Bangkokda ýerleşýär

Bir wagtlar Aziýa oýunlary, tomusky uniwersitet oýunlary 、 Aziýa kubogy geçirildi

Bu ýyl (2020) üçin umumy abatlaýyş, oturgyç çalyşmak

Seatshli oturgyçlar “Şençzhenen Yourease” sport enjamlary kompaniýasynyň -YY-ZY-P kysymly oturgyçlaryny ulanýar

Önümçilik ping ippingükleme 、 Gurmak gutaransoň, diňe 90 gün gerek

Reňk gabat gelmegi esasan gyzyl reňkde, sary reňkler bilen gabat gelýär we soňra gök harplar bilen bezelýär

Umumy görnüşi durnukly, owadan we gözüňi özüne çekýär.

Bu adatdan daşary janlylygy we joşgunlary başdan geçirip boljak stadion

Bu taslama arkaly, Tailiand hökümetiniň goldawyny aldyk we tassykladyk,

Yzygiderli, ýerli sebitde birnäçe uly göwrümli meýdança taslamalaryny tamamladyk.

Edil şonuň ýaly, önümlerimiz we hyzmatymyz ýerli müşderileriň ykrar etmegine we öwgüsine eýe boldy


Iş wagty: Iýul-18-2022