Hünär topary

Hytaýda stadion teleskopiki akartyjylaryň tejribeli hünärmen tehnologiýa topary bar.Stadionda akartyjylaryň oturmagynyň deslapky shemasyny üpjün etmek, stadionyň gurluşyk taslamalarynyň dizaýny;Stadion üçin dolandyryş hyzmatlaryny bermek üçin sport senetlerini ösdürmek, stadiondaky oturgyç dizaýny, ösüş.Professional in Engineeringenerçilik gözleg institutymyzda 10-dan gowrak gözleg we işgär bar.2021-nji ýylyň Sanjar aýyna çenli 16 sany patent aldyk, şol sanda 8 oýlap tapyş patenti.

sergi11
sergi5
Hünär topary
Hünär topary

Professional gurnama topary

Gurnama toparymyz taslamanyň ýüzlerçe ýerine ýetirişini başdan geçirdi we gurnamakda we düzetmekde baý tejribe toplady .Gurnama döwründe her kim professional berk tutum saklaýar, taslamanyň howpsuzlygyny, ygtybarlylygyny we ýokary hilini üpjün edýär.

Hünär topary
Hünär topary
Hünär topary
Hünär topary4

Omörite LOGO we dizaýn

Oturgyç oýnunyň üsti bilen professional logotipi düzmek meýilnamasyny berip bileris, taslamaňyz üçin has köp tanap bileris .Görgünli reňk shemalarynyň köpüsi stendi has dinamiki edip biler.

Hünär topary
Hünär topary 10
Hünär topary 11
Hünär topary 12