Yza çekilip bilinýän skameýkaly stadiondaky oturgyç oturgyç ýapyk sport zalynyň mugallymlary teleskopik plastik oturgyç YY-LN-P

Gysga düşündiriş:

Model: YY-LN-P

Ölçegi: W452mm * D304mm * H235mm

Material: HDPE (oturgyç) + Q235 Polat (çarçuwa)

Pedal: 18mm Laminat

Gaýtadan işlemegiň usuly: Poroşok sanjym amalyny ulanyp polat ýüz

Setiriň ini : 700mm

Setir beýikligi: 250mm

Oturgyç C / C : 452mm

Metion gözegçiligi: Elektrik gözegçiligi

Garawul: gapdal garawul + Yzky garawul

Şertler: Içerde


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Yza çekilip bilinýän akýanlar ulgamy (teleskopiki akýanlar)
  Sport zaly, Çäreler merkezleri we auditoriýalar köplenç köp maksatly meýdançalar hökmünde ulanylýar we çeýe, köp oturgyç talap edýär.
  Kosmosdan has köp peýdalanyp bilýän yza çekilip bilinýän akartyjylar ulgamy, uzakdan dolandyrmak ýa-da el bilen erkin we çeýe açyp we ýapyp bolýar.
  Yourease operasiýasy durnukly we ygtybarly, pes ses, ulgamyň durnuklylygyny ýokarlandyrmak, akartyjylary has ümsümleşdirmek, kuwwatlylygy has ýokary bolan akartyjylary has amatly etmek, akartyjylary ulanmagy has amatly etmek üçin her bölümi ýakyndan işlediň.

   

  fotobank (38)

  Bölekler we önüm aýratynlyklary

  Oturgyç materialy: Çig mal hökmünde ýokary dykyzlykly polietilen (HDPE) ulanylýar we içi boş zarba galyplary bitewi emele gelýär.Bu material gowy suw geçirmeýän we täsire garşylygy, gowy mehaniki güýji we himiki durnuklylygy, şeýle hem gowy howa garşylygy (ýylylyga we sowuga çydamlylygy) bar, oturgyjyň reňki reňkiň dowamly we owadan bolmagyny üpjün edip biljek hünärmen reňkleýji ussat toparyny ulanýar, oturgyjyň reňki müşderiniň talaplaryna laýyklykda özleşdirilmeli we şahsylaşdyrylan reňk shemalary dürli ýer aýratynlyklary üçin döredilip bilner.

  Oturgyç gurnamak şöhlesi:Şöhle materialy 60 * 40 * 3 ýokary hilli inedördül polatdan ýasalýar.Turbany kesmek, şekillendirmek we burawlamak bularyň hemmesi ýokary takyklyk we ajaýyp gaýtadan işlemek öndürijiligi bilen süýümli lazer turbasyny kesýän maşyn tarapyndan awtomatiki usulda ýerine ýetirilýär.Şöhläniň ýüzüne elektrostatik sepilýär.Poroşokyň galyňlygy 60-80um, adaty GB / T 1764 "Boýag filminiň galyňlygyny ölçemegiň usuly" boýunça ölçelýär.Örtügiň üstü ýalpyldawuk, çukurlar, çukurlar, çatryklar, gabyklar we çyzyklar bolmazdan tekiz.

  Oturgyç bukulýan ýaý:3 mm galyňlykdaky gyzgyn rulony çig mal hökmünde ulanyp, bu gyzgyn kagyz gaty berkligi we süýümliligi bar.Lazer bilen kesilýär, şekillendirmek üçin egilýär we kebşirlenýär (ýokary ölçegli takyklyk), soňra galypdan soň ýuwulýar., Çäge bilen poslanandan we pos aýrylandan soň, üstüne poroşok sepilýär (poroşok sepmegiň galyňlygy 80μm-den az bolmaly däl) we taýýar önüm ýönekeý we owadan görnüşe eýe.

  Yzky oturdylan buklama mehanizmi:Yzky oturdylan epleme mehanizminiň bölekleri lazer bilen kesilýär we galyplar bilen emele gelýär.Esasy material, GB50017-2003 "Polat gurluşynyň dizaýn spesifikasiýasyna" laýyk gelýän Q235.Patent aýratynlyklary bilen kompaniýa tarapyndan özbaşdak işlenip düzülen buklama mehanizmini kabul edýär.Pnewmatiki öwrülişik, öwrülmek we ýerleşdirmek has ýumşak, az tagalla, ýerinde öz-özüni gulplamak, howpsuz we ygtybarly we duýgur.

  Softumşak halta:Oturgyç, ýokary derejeli matalary ulanyp, könelmäge we solmaga çydamly we has rahat duýulýan ýumşak örtükli oturgyç bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Içki örtük, oturgyjyň berkligini ýokarlandyrýan ýokary dykyzlykly sowuk köpükli pagtadan ýasalýar.Oturgyjyň reňkini üýtgedip bolýar.Müşderiniň isleglerine görä düzülen.

  Goşmaça esbaplaryň beýany:A. Oturgyç belgisi;B. hatar belgisi.

   

  YY-LN-P -1

 • Öňki:
 • Indiki: