Näme üçin bizi saýlamaly?

Gaty hil, daşky gurşaw we hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyrmak ulgamyny döretdik we ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, ISO14001: 2015 daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny, GB / T 2601-2003 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyny aldyk.Mundan başga-da, Hytaýyň hil barlagy assosiasiýasy tarapyndan berlen "Şertnamany we ygtybarlylygy saklaň" şahadatnamasyny aldyk we önümimiz yzly-yzyna alty gezek "Hytaý ýaşyl daşky gurşaw önümleri" adyna eýe boldy.,
Içerki bazary berkitmek esasynda önümlerimiz we hyzmatlarymyz Aziýa, Europeewropa we Afrikadaky on gowrak ýurda we sebite eksport edilýär, müşderilere ýokary hilli, täsirli we kanagatlanarly hyzmatlar berilýär.
Biz Hytaýda stadion akartyjy oturgyç pudagynyň lideri bolmaga borçlanýarys!

Kategoriýa

Dört kategoriýa önümleri, kategoriýa seriýasyna baý.
1. Kesgitlenen akartyjylar
2.Teleskopiki akartyjylar (Yza çekilip bilinýän akartyjylar)
3.Aluminum göçme akartyjylar
4.Metal gurluş akartyjylar

Patent

Önümiň innowasiýasy we tehnologiýasy üçin 150+ patent.

Gözleg we gözleg topary

10+ ýyllyk tejribeli tehnikler topary.

Bazar

100+ ýurtda we sebitde gowy satylýan halkara ösüş we global marka strategiýasy.

Kepillik

12 aýlyk hil kepilligi.

Şahadatnama

100+ kepilnamada CE, TUV, SGS, ISO: 9001, ISO: 14001 we ş.m. bar.

Hil kepilligi

ISO: 9001 ulgamlaşdyrylan standarty berk ýerine ýetiriň.

Önümçilik liniýasy

Capacityokary kuwwaty we ýokary netijeliligi üpjün etmek üçin ösen önümçilik liniýalary.

Goldaw

Professional çözgüt goldawy, markany mahabat goldawy, ýöriteleşdirilen dizaýn goldawy, Satuwdan soň gowy hyzmat we tehniki goldaw.

Synlarymyz