Futbol plastik stadionynyň oturgyç bahasy

Gysga düşündiriş:

Gysgaça syn

Çalt Jikme-jiklikler
Gelip çykan ýeri: Guangdong, Hytaý
Marka ady: Yourease
Model belgisi: YY-FKS-P
Material: HDPE
Görnüşi: Plastiki stadiondaky oturgyç bahasy
Reňkler: Greenaşyl, Sary, Gök, Gyzyl we ş.m.
Materia: HDPE
Gaýtadan işlemegiň usuly: owingumşak galyp
Şahadatnamalar: CE, TUV, ISO9001, ISO14001
Amatly ýerler: oýun meýdançasy, stadion, Arena we ş.m. açyk ýer
Aýratynlyklary: UV garşy, ýangyna garşy, oda çydamly
Ölçegi: W530 * D610 * H840mm
Reňki: Gyzyl, Sary, Gök
Kepillik: 5 ýyl

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Yourease” plastik stadionyň oturgyjynyň bahasy VIP oturgyçlar, bukulýan futbol stadionynyň başlygyFutbol plastik stadionynyň oturgyç bahasy

 

 

Hyzmatdaşlyk prosesi:

Islegiňizi aýdyň - DWG we JPG faýlyny size beriň - Taslama meýilnamasyny size mugt beriň - Meýilnamany täzeden gözden geçiriň - Meýilnamany tassyklaň - 30% goýum töläň - Önümçilik - Balans töläň - Harytlary eltiň - Taslamany gurmak - kepillik Hyzmat

Futbol plastik stadionynyň oturgyç bahasy

 

Taslama meselesi

 微 信 图片 _20220512104205 微 信 图片 _20220512104219 微 信 图片 _20220512104226 微 信 图片 _20220512104229 微 信 图片 _20220512104232 微 信 图片 _20220512104313 微 信 图片 _20220512104322

Kompaniýanyň maglumatlary

Şençzhenen Yourease sport enjamlary kompaniýasy, 10 ýyllyk tejribesi bolan teatrlar, sport, bilim we esasy ýerler üçin sport oturgyçlarynda ýöriteleşendir.Oorapyk yza çekilip bilinýän akartyjylar we açyk akartyjylar boýunça iň meşhur hünärmen, dizaýn, önümçilik we gurnama.Dürli ýerler üçin ýokary hilli sport desgalary, Europeewropa, Awstraliýa, Amerika we ş.m. ýaly dünýäniň dürli künjeklerinde sport meýdançalary bilen üpjün etdik.

 

Futbol plastik stadionynyň oturgyç bahasy

 

Gaplamak we eltip bermek :

Müşderiniň islegine görä gaplamak, adatça karton gaplamak.

 

Hyzmatlarymyz :

1. Satuwdan öň hünär we mugt dizaýn çözgüdi.

 

2. qualityokary hilli önümler wagtynda gutardy we iberildi.

 

3. Satuw hyzmatyndan soň doly we mugt.

 

4. Adam tarapyndan ýetirilen zyýandan başga 5 ýyl kepillik, 1 ýyl mugt hyzmat etmek, beýleki ýyllar töleg gerek.

 

Soraglar :

1. Gurşun wagty näçe wagt?

Adatça önümçilik döwrümiz takmynan 40 gün.Müşderiniň ýörite haýyşy bar bolsa, önümçilikden ozal berlen taslama wagt tablisasyna garşy önümçiligiň ösüşini çaltlaşdyrarys.

 

2. Maňa teklip gerek bolsa, haýsy maglumatlary isleýärsiňiz?

Müşderiler belli bir oturgyjyň bahasyny bilmek isleseler, bize DWG çyzgysyny, suratlaryny (mümkin bolsa), gurluşyk meýdançalarynyň gidişini beriň.Oturýan ýerlerimiziň ölçeglerine we ýangyndan çykmagyň halkara howpsuzlyk talaplaryna laýyklykda anyk ädimler bilen kanagatlanýandygyna baha bereris.

Teleskopiki meýdançalaryň taslamalary barada, ýokardaky resminamalardan başga-da, saýtdaky oturgyçlaryň mukdaryny, üçegiň beýikligini we ýer göterijilik ukybyny we ş.m. aýdyň.Bu resminamalara laýyklykda iň oňat çözgüt hödürläris.

 

3. Gurlan ulgamy ýa-da diňe bölekleri berýärsiňizmi?

Umuman aýdanymyzda, bölekleri ýetirýäris.Müşderi gurnalan ulgamy eltmegimizi haýyş etse, gowy.Emma ulgam ölçegi konteýneriň göwrümine laýyklykda berk bolar we ýük bahasyna esasan ýokarlanar.

 

4. Getirmegiň wagty näçe?

Dürli ýurtlar we sebitler üçin eltmegiň wagty başga.

 

5. Kepilligiňiz näçe wagtlap?

Adam tarapyndan döredilen zyýandan başga 5 ýyl kepillik.Bir ýyl mugt hyzmat etmek, beýleki ýyllar töleg gerek.Kepillik döwründe satyjymyz, biri-biri bilen gowy aragatnaşyk saklamak üçin müşderilerimize yzygiderli baryp görer.Şeýle hem, müşderä ömrüniň dowamynda satuw hyzmatyndan soň berip bileris.

 

6. Beýleki bäsdeşler bilen deňeşdirilende önümleriňiziň haýsy artykmaçlyklary bar?

Önümleriň hünärmeni üçin bäsdeşimiz bilen deňeşdirilende çalşyp bolmajak artykmaçlygymyz bar.2002-nji ýyldan başlap, gözleg we ösüş dizaýny we önümçilik stendlerine ünsi jemledik.10 ýyllyk tejribe toplamak arkaly, müşderiler bilen çuňňur ynam duýgusyny döretdik, içerde we daşary ýurtlarda hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini aldyk.

 

7. Kompaniýanyňyzyň tölegi nähili?

TT / Western Union / L / C.

 

 

Şertnama:
Şençzhenen Yourease sport enjamlary kompaniýasy
Satyş dolandyryjysy: Betti Ye
Jübi telefony: +86 18319127461 Salgysy: Sinhu ýoly, 25-nji jaý,
Telefon: +86 75526962680 Guanlan köçesi, Longhua Täze Dist.Şençzhenen
E-poçta: sales3@yyysports.com Web sahypasy: www.yyysports.com
Whatsapp: +86 183419127461 Alibaba web sahypasy: www.yourease.en.alibaba.com

Maslahat bermäge hoş geldiňiz —– Mugt taslama dizaýny !!!  • Öňki:
  • Indiki: